Oktatási feltételek

Iskolánk, a foglalkozásait a tanév ideje alatt szeptembertől júniusig tartja. A nyári szünidőben egyéni megbeszélés alapján lehetséges a fejlesztés. A foglalkozások időpontjai tanévkezdéskor kerülnek meghirdetésre. A foglalkozásokon való részvételt az oktatás eredményessége érdekében tartani kell.

Az foglalkozás havi tandíjas, mely a tárgyhó első napjától az utolsóig tart. A tandíjat a hónap elején egy összegben kell befizetni. Hiányzás esetén a tandíj visszatérítésére nincs lehetőség, órapótlásra indokolt esetben – pl. betegség, előre bejelentett iskolai program miatti hiányzás stb.– korlátozott keretek között lehetőséget biztosítunk. Az oktató miatt elmaradó foglalkozás pótlásáról az oktató köteles gondoskodni vagy az óra díja a következő havi tandíj árába beszámításra kerül. Hivatalos ünnepnapokon szünetel az oktatás, melyet nem köteles pótolni az oktató. Négynapos hosszú hétvége esetén, a szünnapnak kiadott köztes munkanap pótlásra kerül.  Egy hónapnál hosszabb hiányzás és / vagy fizetési késedelem esetén a helyet tartani nem tudjuk. Tartós kimaradás esetén, helyfoglalási díj ellenében tudjuk csak tartani a helyet.

A gondviselő tisztában van a foglalkozással járó esetleges baleseti forrásokkal, melynek tudatában engedélyezi az órán való részvételt. A fejlesztő foglalkozáson lázas, fertőző beteg gyermek nem vehet részt.

Gyermek őrizetlenül nem maradhat, a felügyeletről az óra megkezdéséig, illetve az órát követően a szülő / kísérő köteles gondoskodni. Az oktató teljes körű felelőssége a foglalkozás idejében a gyermek átvételétől – átadásáig terjed. A foglalkozást követően nincs lehetőség gyermek megőrzésre, ezért kérjük a kísérők pontos érkezését a foglalkozás végén.

A tornatermet a házirenddel összhangban lehet használni.

A foglalkozások megkezdése csak az oktatási feltételek elfogadása után lehetséges.

Jelentkezz foglalkozásainkra, vagy kukkants bele a fogalom gyűjteményünkbe.